Sunday, 14 December 2008

Tahukah kau saudariku perbedaan bunga dan mutiara?

Tahukah kau saudariku perbedaan bunga dan mutiara?
Bunga dan mutiara sama-sama cantik. Tapi bunga akan cepat layu jika terkena terik matahari atau diganggu oleh tangan manusia atau binatang. Mudah dipetik lalu layu dengan cepat. Sedangkan mutiara tak pernah layu, tetap cantik selama-lamanya, tersembunyi dalam palung lautan, ia akan bersinar untuk yang berhak dan layak setelah menempuh pengorbanan yang besar, menyelam sampai dasar laut.
Kecantikan mutiara berkekalan, kecantikan bunga sementara….
Begitulah wanita saudariku….pilihlah menjadi bunga atau mutiara?
Pilihlah menjadi wanita yang mudah terlihat kecantikannya tapi mudah pula layu setelah mudah dipetiknya. Atau menjadi wanita yang terjaga kecantikannya, tersembunyi keindahannya tapi akan bersinar ketika yang berhak dan yang layak mendapatkannya setelah tak mudah pengorbanan untuk memperolehnya
Biarkan hati nuranimu memilihnya saudariku….biarkan ia memilihnya

No comments: